Driftchefer

Nöjesansvarig

Astrid Edstrand
Telefon: 073-345 59 22
E-post: nojesansvarig@trappan.nu

Astrid jobbar som nöjesansvarig på Trappan, vilket inbegriper planering, genomförande och uppföljning av alla nöjesrelaterade event samt för pub- och nattklubbsverksamhet. Astrid ansvarar även för klubbkontakter och för den dagliga driften på Trappan.

Bokningsansvarig

Alexander Mbye Johansson
Telefon: 073-345 59 06
E-post: bokning@trappan.nu

Alexander ansvarar för konferenser och företagsevents såväl som studentsittningar. Inget event är omöjligt på Trappan och dörrarna är inte stängda för någon, vare sig student, förening, företag eller privatperson!

Driftgruppen

Personalansvarig – ideell personal
Lana Kadir
Email: personal@trappan.nu

Ljud- och ljusansvariga
Malin Ejdbo & Simon Lundqvist
Email: teknik@trappan.nu

Event- & Vimmelansvariga
Malin Löfgren & Rebecka Skoog
Email: event@trappan.nu

Marknadsföringsansvariga
Tove Dynewall & Kalle Lindén
Email: mf@trappan.nu

Kocklagsansvariga
Cecilia Pääkkönen & Lorena Persson
Email: kocklagsansvarig@trappan.nu

Barlagsansvariga
Jonathan Tallgård & Felicia Backlund
Email: bar@trappan.nu

DA-ansvarig
Jacob Andersson
Email: da@trappan.nu

IT & Webbansvarig
Jacob Andersson
Email: webb@trappan.nu

Värdlagsansvarig
Josefine Bohman
Email: vard@trappan.nu

DJ-lagsansvarig
Elias Elmquist
Email: dj@trappan.nu

Hovmästar- och serveringsansvarig
Lisa Larsson
Email: hovmastare@trappan.nu