Lokal i centrala Norrköping

Det är en spännande miljö som väntar dig på Kårhuset Trappan, inne i Kåkenhus. Här arbetade en gång i tiden kvinnor och män med att spinna och väva. Under 90-talet togs byggnaden över av Akademiska hus och Linköping universitet, trots ombyggnationer så fokuserades det på att bevara husets kulturhistoriska värden och att möta framtidens krav på hållbarhet genom kloka lösningar. Under 2020 började delar av huset hyras av Kårservice Östergötland AB som flyttade in Norrköpings bästa kårhus, Kårhuset Trappan.