Flytt av Trappan

I ett led att öka studentnyttan och att finnas på en plats som bättre synliggör kårhuset och kårerna för studenter på Campus Norrköping har Kårservice Östergötland AB tillsammans med sina tre ägare (studentkårerna) beslutat att flytta Kårhuset Trappan från nuvarande fastighet den 30 juni 2020. Tillsammans med LiU arbetar Kårservice för att flytta Trappan till nya lokaler i Kåkenhus under sommaren 2020.

Tanken med den nya placeringen av Trappan är:

Tillsammans under ett tak mitt i studenternas vardag.

Planen för den nya verksamheten
I och med flytten till Kåkenhus kommer studenterna befinna sig i sitt kårhus dagtid direkt i sin studiemiljö. Närheten till möte mellan studenter och kårer kommer att bli lättare då kårerna kommer att ha kontor i huset tillsammans med Kårservice drift.

Vid terminsstarten kommer studenterna komma närmare sin egen hyresgästförening och boråd, KOMBO, för att få hjälp med boendefrågor.

Det café som Kårservice redan idag driver i Kåkenhus får möjlighet att utöka sitt sortiment i och med att vi flyttar ihop våra verksamheter, allt för att öka servicen till studenterna.

Under dagtid diskuterar vi även tillsammans med LiU om möjlighet att öppna upp den lunchservering som en gång i tiden fanns i Kåkenhus, men som legat slumrande i många år. Detta i ett led att öka studentnyttan i Norrköping.

En stor del av ett kårhus är även kvällsverksamhet och där kommer Trappan arbeta vidare med sittningar, studentpubar, och nattklubbar i samverkan med sektionernas festerier, fadderier och föreningar på Campus Norrköping.