Kårservice

Kårservice är studentkårernas egna serviceorganisation. Vi är ett affärsdrivande bolag verksam vid Linköpings Universitet och med de tre studentkårerna som medlemmar.
Kårservice uppdrag är att fungera som ett administrativt stöd till studentkårerna samt att bedriva kostnadseffektiv och professionell service för Linköpings och Norrköpings 27 000 studenter. Bland annat ansvarar Kårservice för verksamheten i Kårhusen Kårallen, Örat, Trappan, Ryds Herrgård samt Kårhuset Kollektivet. Verksamheten omsätter ca 43 miljoner kronor per år och har ca 26 heltidsanställda medarbetare. Bolaget ägs av ideella föreningen.

Verksamheten är organiserad genom Kårservice ideella förening som har de tre studentkårerna -StuFF, LinTek och Consensus – som medlemmar. Den ideella föreningen äger sedan Kårservice Östergötland AB, ett affärsdrivande bolag, som svarar för huvuddelen av verksamheten.