Kårservice

Kårservice är ett affärsdrivande bolag verksamt vid Linköpings universitet med de tre studentkårerna som ägare.

Kårservice uppdrag är att bidra till ett rikare studentliv genom att bedriva kostnadseffektiv och professionell service för Linköpings och Norrköpings studenter.

Kårservice ansvarar för fest- och husförvaltningsverksamhet i kårhusen Kårallen, Örat, Kollektivet, Ryds Herrgård samt Trappan Norrköping. Vi driver också studenternas hyresgästförening KOMBO.