Driftchefer

Nöjesansvarig

Astrid Edstrand
Telefon: 073-345 59 22
E-post: nojesansvarig@trappan.nu

Astrid jobbar som nöjesansvarig på Trappan, vilket inbegriper planering, genomförande och uppföljning av alla nöjesrelaterade event samt för pub- och nattklubbsverksamhet. Astrid ansvarar även för klubbkontakter och för den dagliga driften på Trappan.

Bokningsansvarig

Frida Richter
Telefon: 073-345 59 23
E-post: bokning@trappan.nu

Frida ansvarar för konferenser och företagsevents såväl som studentsittningar. Inget event är omöjligt på Trappan och dörrarna är inte stängda för någon, vare sig student, förening, företag eller privatperson!

Driftgruppen

Personalansvarig – ideell personal
Astrid Edstrand
Email: personal@trappan.nu

Ljud- och ljusansvariga
Johannes Hedman & Nicklas Eriksson
Email: teknik@trappan.nu

Eventansvariga
Sam Liti & Ellinor Berggren
Email: event@trappan.nu

Marknadsföringsansvariga
Sara Pärlefalk & Wilhelm ‘Wille’ Hjelm
Email: mf@trappan.nu

Kocklagsansvariga
Sean Minardi & Oskar Engberg
Email: kocklagsansvarig@trappan.nu

Barlagsansvariga
Henrik Nilsson & Lycke Klingen
Email: bar@trappan.nu

IT & Webbansvarig
Simon ‘Simba’ Joelsson
Email: webb@trappan.nu

Värdlagsansvarig
Kajsa Elmdahl
Email: vard@trappan.nu

DJ-lagsansvarig
Jacob Andersson
Email: dj@trappan.nu

DA-ansvarig
Wilhelm ‘Wille’ Hjelm
Email: da@trappan.nu

Hovmästar- och serveringsansvarig
Annette Hagström
Email: hovmastare@trappan.nu