Välkommen till Trappan – studenternas vardagsrum i Norrköping!

Hållbart studentliv

Kårservice som ägs av de 3 kårerna och som verkar för att erbjuda studentnytta i olika sammanhang arbetar ständigt med ett hållbarhetsarbete och det handlar inte enbart hållbarhet om klimat-och miljöfrågor, utan även om våra olika festverksamheter, och hållbart festande.
Nedan kan du läsa mer om våra olika hållbarhetsarbeten.

Kårservice som ägs av de 3 kårerna och som driver Studentlivet.se har ett uttalat fokus och arbete framåt, att ständigt tänka hållbarhet och göra medvetna val som värnar om miljön och våra studenter och personer i vår närhet.
För att konkretisera arbetet har vi valt att titta på FNs 17 Globala Mål, och jobba med Agenda 2030 i vår dagliga verksamhet men även på strategisk nivå i ledningsgrupp och bland cheferna på Kårservice. Läs mer om om vårt arbete här!

Denna sidan är under uppbyggnad och kommer fyllas på allteftersom vi utvecklar våra verksamheter.

Hållbar festkultur

För Trappan är studenternas välmående och säkerhet vår prioritet!  
Under alla tillställningar jobbar vi och vår personal för att ni inte bara ska ha roligt men också för att ni ska kunna stanna tills Stad i Ljus.

Kollektivet, Kårallen, Ryds Herrgård, Trappan och Örat är våra fem kårhus vid Linköpings Universitet som ägs av de tre kårerna, Consensus, LinTek och StuFF, genom Kårservice. Tillsammans arbetar alla kårhusen för Trygga Kårhus. Kårerna, Kårservice och kårhusen arbetar nära studenter och tillsammans ser vi till att studentlivet ska bli så bra och tryggt som möjligt för alla. Vi alla har nolltolerans mot kränkande behandling, trakasserier, sexuella trakasserier och diskriminering. På våra kårhus följer vi svensk alkohollag, detta innebär att du inte får bli för berusad, ta med egen alkohol in på våra kårhus och inte uppträda störande. Alla kårhusen följer alkohollagen och tillämpar ansvarsfull alkoholservering vid varje evenemang. Vilket innebär att vi ansvarar för alla gästers tillstånd. Vattenstationer används och uppmuntras samtidigt som ordningsvakter kan ses på nattklubbar för att se till att alla gäster känner sig trygga. 

Om du är intresserad av att veta mer om alkohollagen kan du klicka på denna LÄNK för att läsa mer om vad den innebär.

Uppstår en situation på något av Kårservice kårhus? 

Om du bevittnar en händelse eller blir utsatt själv finns alltid en ansvarig på plats som du kan kontakta direkt när situationen uppstår. De som är ansvariga på plats på respektive kårhus är benämnda som Dagsansvariga eller Serveringsansvariga. Under kvällen så har de utmärkta tröjor som visar att de är ansvariga. Du kan även ta kontakt via barerna för att bli hänvisad vidare till ansvarig för kvällen. Under nattklubbsverksamhet finns även vakter på plats som gärna hjälper till vid alla situationer. 

Vill du inte eller har du inte möjligheten att ta kontakt direkt med ansvarig på plats finns vidare hjälp att få. Nedan finns ett formulär där inblandade kan få hjälp/stöd från bland annat Studenthälsan, kårerna och Kårservice.
Klicka här för att komma till formuläret.

Det är av högsta grad viktigt att alla känner sig trygga på våra kårhus samt att svensk alkohollag följs. Bryter du mot detta så vidtar vi en eller flera av följande åtgärder:

  • Avvisad för kvällen av ansvarig och/eller vakt
    • Detta innebär att du inte är välkommen för resten av kvällen, men är välkommen andra kvällar.
  • Gult kort
    • Detta innebär att du får ett fysiskt kort i handen av ansvarig/vakt. Du blir avvisad för kvällen och framtida kvällar på samtliga kårhus tills att du kontaktat ansvarig Driftchef på berört kårhus. Vid kontakt med Driftchef bokas det in ett möte för vidare information.
  • Polisanmälan
    • Gör du något olagligt så görs en polisanmälan.

För mer info om portningar om hur det går till och vem man ska vända sig till klicka på denna LÄNK – för att komma till Ajjabajjadokumentet.

Inför mottagningsperioden samarbetar vi på kårhusen och kårerna med Studenthälsan på LiU för att vi alla ska ha en tydlig och samlad bild kring alkoholkonsumtion och trygghet. Om du som student känner att du behöver någon att prata med kan de vara till stor hjälp! Info om Studenthälsan kan du hitta här.

Mailadress till respektive PC och DC 

[hg] – DC dc@hg.se 

Kårallen – DC dc@karservice.se

Kårhus Kollektivet – PC pc@karhusetkollektivet.se 

Trappan – DC dc@trappan.nu 

Örat – DC dc@orat.nu 

Agenda 2030

Kårservice som ägs av de 3 kårerna och som driver Studentlivet.se har ett uttalat fokus och arbete framåt, att ständigt tänka hållbarhet och göra medvetna val som värnar om miljön och våra studenter och personer i vår närhet.

För att konkretisera arbetet har vi valt att titta på FNs 17 Globala Mål, och jobba med Agenda 2030 i vår dagliga verksamhet men även på strategisk nivå i ledningsgrupp och bland cheferna på Kårservice. Läs mer om om vårt arbete här!