Trappans historia

Studentliv handlar om så mycket mer än studier. En stor del av studietiden ägnar de flesta åt att träffa nya människor och engagera sig i föreningar och olika organisationer. Ofta tillsammans med andra studenter. I Norrköping har studenterna från början byggt upp allt det de velat ha och önskat. Det har skett med små medel, utan stöd av traditioner och med stark vilja att lägga grunden för något som ska växa sig större. Efter sex år av nybyggarentusism och stort arbete togs initiativet att skapa en stabil plattform för dåvarande och kommande verksamhet. Norrköping behövde ett kårhus.

Sedan Campus Norrköping invigdes 1997 hade det talats om ett kårhus för studenterna. De två första åren kom de studiesociala aktiviteterna att bedrivas i en lokal som fick namnet Petter Speet. Men i och med den explosionsartade ökningen av studenter blev den lokalen för liten. 1998 togs en större lokal fram och resultatet blev Studenternas Hus som öppnade vintern 1999/2000. SH blev med tiden populärt och lockade mycket studenter, dock erbjöd lokalerna bara utrymme för lunchservering och festverksamhet. Ett kårhus skulle kunna ge så mycket mer. De tre studentkårerna (LinTek, Consensus och StuFF) enades om att en studieort utan en samlingsplats för studenterna inte kunde betraktas som komplett.

Tanken med ett kårhus var att samla en större mängd av studentdriven och studentrelaterad verksamhet under ett tak för att dra fördel av den ökade samhörigheten. Projektet att bygga ett Kårhus i Norrköping syftade därmed till att fylla en mängd olika funktioner: möjlighet att utveckla studentlivet och föreningsverksamheten, öka kontakten mellan sektioner, föreningar och kårer, ge plats för fler arrangemang och aktiviteter, större utbud av ”studentanpassad” mat- och café verksamhet, ökad kontakt mellan studenter från olika program och fakulteter samt mellan studenter och näringsliv.

Det är en spännande miljö som väntar dig på Kårhuset Trappan, inne i Kåkenhus. Här arbetade en gång i tiden kvinnor och män med att spinna och väva. Under 90-talet togs byggnaden över av Akademiska hus och Linköping universitet, trots ombyggnationer så fokuserades det på att bevara husets kulturhistoriska värden och att möta framtidens krav på hållbarhet genom kloka lösningar. Under 2020 började delar av huset hyras av Kårservice Östergötland AB som flyttade in Norrköpings bästa kårhus, Kårhuset Trappan.

”Ett kårhus ska vara samlingspunkten för alla studenter i Norrköping. Genom att utforma lokaler med möjlighet till både föreningsaktiviteter, servering och festverksamhet kan kårhuset ha ett utbud som erbjuder något för varje student. Kårhuset ska också vara en arena där övriga samhället ska kunna komma i kontakt med universitetslivet och studenterna och tvärtom.”

 

 

Den 9 september 2006 invigdes kårhuset Trappan nere på Västgötegatan och det pluggades, pubbades och klubbades i lokalerna fram tills sommaren 2020. Men något fattades under åren. Studenterna kändes för långt borta nere på Västgötegatan och 2019 togs beslutet att Trappan skulle flytta upp till Kåkenhus, så nära studenterna det bara går! Med målet att öka studentnyttan finns nu Norrköpings bästa och enda kårhus under samma vackra tak som studenterna.

Translate »